aktuelt

AKTUELT

Oversikt over kommunale tjenester

Cecilie Krane Strand - hver tirsdag fra kl. 12:00

Stefan Kjelling - hver onsdag

Synne Berild - tirsdager i oddetallsuker

Hege Sivertsen Andreassen - hver onsdag (tidligere torsdager)

Svein Håvard Ålien - fri hver onsdag 

 

Dersom du trenger akutt medisink hjelp den dagen din fastlege har kommunal tjeneste må du kontakte Bodø daglegevakt på tlf: 116117.

Sykemelding

Dersom du blir sykemeldt og det kan bli forlengelse når nåværende sykemelding utgår, bør du bestille oppfølgingstime i ekspedisjonen, før du forlater legekontoret.

Attester/Dokumentasjoner

Time for attester eller dokumentasjon må bestilles i god tid i forveien bortsett fra dokumentasjon på akutt sykdom. Time til dette skal bestilles samme dag sykdommen oppstår eller du er borte fra jobb/skole. Viktig! Dokumentasjon på sykdom til skole skrives ikke med mindre man har fått varselbrev ang fravær. Varselbrev sendes ut når eleven krysser 7,5% fravær. Kopi av varselbrev skal tas med på timen for legeerklæring.

Vaksinering

Vi tilbyr ikke vaksinering. Ta kontakt med vaksineklinikken på City Nord for dette. 

 

Legitimasjon/Fullmakt

Ved uthenting av dokumenter hos oss må du vise gyldig legeitimasjon. Dersom du ikke kan hente ut dokumentet selv, skal fullmakt og legitimasjon til både fullmaktsgiver og fullmektige foreligger. Fullmakten skal inneholde navn og personnummer til fullmektige og signatur til fullmaktsgiver. Gyldig legitimasjon er f.eks. førerkort, pass eller bankkort med bilde. 

KONTAKT OSS


Sjøgata 6, 8006 BODØ

75 50 45 00

ÅPNINGSTIDER


Mandag - torsdag kl.08:00 - 15:00

Fredag kl.08:30 - 13:00