Nyheter

Hva skjer hos oss?

Legekontoret

Sommerferien 2022

Fom uke 27 tom 33 har vi begrenset kapasitet grunnet ferieavvikling. Dette medfører lengre ventetid på telefon, få ledige timer og begrensninger på laboratorietjenester. Vi har kun kapasitet til akutt og halv-akutte henvendelser. Vi ber om at henvendelser som ikke haster, venter til etter uke 33.

Sentrumslegene ønsker dere en riktig god sommer.