Nyheter

Hva skjer hos oss?

Legekontoret 12.03.2021

Informasjon om Koronavirus

Dersom du har luftveissymptomer, er i karantene eller kan være smittet av koronavirus – kontakt oss før du møter.

Dersom du ønsker å ta koronatest må du ta kontakt på tlf: 755 93 310 eller registrert deg elektronisk på https://bodo.kommune.no/

Det er selvsagt viktig at du tar kontakt om du har sykdom som ikke har noe med smitte eller korona å gjøre, og vi ønsker for å sørge for at du som har kronisk sykdom fremdeles skal få den oppfølgingen og hjelpen du trenger.

  • Kontakt oss helst digitalt om det ikke haster
  • Ring oss på telefon 75 50 45 00 .
  • Ved akutt nød eller fare for liv og helse - ring medisinsk nødtelefon 113.

Mer informasjon om koronavirus:

HelseNorge.no | Hvordan forebygge smitte | Sykepenger under koronapandemien