Nyheter

Hva skjer hos oss?

Legekontoret

Blodprøvesvar 

Nå kan du selv logge deg inn på https://www.furstpasient.no/ for å sjekke prøvesvar. Dette gjelder ikke prøver som er sendt til Nordlandssykehuset.