Nyheter

Hva skjer hos oss?

Legekontoret 16.06.2021

Ang tilbud om Janssen-vaksinen

Vi kommer ikke til å vurdere eller tilby våre pasienter denne vaksinen. Vi forholder oss til anbefalingene fra den norske legeforeningen. Mer informasjon om denne vaksinen finner du på FHI og HelseNorge sine nettsider.